PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN SƠN

Địa chỉ: Kiệt Sơn Tân Sơn Phú Thọ
Điện thoại: 0961579966
Hotline: 0961579966
 • Hà Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0353843805
  • Email:
   hanhugiahan@gmail.com
 • Trần Thị Hoài Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0358070407
  • Email:
   hoaithumnks@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0338774554
  • Email:
   nguyenthinga8482tn@gmail.com
 • Hà Thị Thanh Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976099054
  • Email:
   thanhhuonghoanglong1984@gmail.com
 • Hà Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0961579966
  • Email:
   nguyetmntanson@gmail.com
 • Hà Thùy Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0338346991
  • Email:
   nhukienanh81@gmail.com